KURUMLARIN BAŞVURU SÜRECİ


İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı ( OIC Intern) kapsamında stajyer yönlendirilecek kurumlar ile OIC Intern Ofisi arasında iyi niyeti ve kurumun programa katılımını temsil eden İşbirliği Sözleşmesi imzalanır. Mutabakat sağlanan kurumlar, belirlenen süre içerisinde OIC Intern portalına kurum bilgilerini, aradıkları stajyerin kriterlerini, stajyer kabul edecekleri tarihleri, kabul edecekleri stajyer sayısını ve ilgili formda istenen diğer bilgileri girmelidir. 


OIC Intern tarafından gerçekleştirilen stajyer değerlendirme sürecinin ardından, kurumların belirlediği kriterlere uygun stajyer adayları kurumlara iletilir. Kurumlar isterlerse yönlendirilen stajyerleri kendi bünyelerinde tekrar değerlendirmeye tabii tutabilir. Kurumlar program kapsamında stayjer kabul ettikleri süre boyunca OIC Intern Ofisi ile iletişim içerisinde olurlar.

Başvuru Formu
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure