• HER ŞEY BİR FIRSATLA BAŞLAR

 •       FARKLI KÜLTÜRLER YENİ DOSTLUKLAR KUSURSUZ BİR İŞ DENEYİMİ

 • ÖĞRENCİLİKTEN PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ İÇİN OIC INTERN
 • SESRIC’deki staj programım benim için olağanüstü bir fırsattı. Sadece alanımla ilgili beceriler geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni bağlantılar ve dostluklar kazandırdı. Neredeyse 3 yıl önce staj programımı bitirmiş olduğum halde hala onlarla görüşüyorum, birbirimize yeni işlerle ilgili fırsatlar sunuyoruz. Aynı zamanda mümkün olduğunca organize edilen faaliyetlere katılıyorum.

  "Nada Dosti"

Kriterler

 • Türkiye’de öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler, 
 • Lisans 3. ve 4. sınıf uluslararası öğrenciler, 
 • Yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden uluslararası  öğrenciler, 
 • En az orta seviyede Türkçe ya da İngilizce bilen, 
 • İlaveten en az orta seviyede Arapça ya da Fransızca bilen, 
 • Kendini geliştirmek isteyen ve kariyer fırsatlarına açık olan 30  yaşını doldurmamış adaylar,

OIC Intern Uluslararası Staj Programı kapsamında öncelikli olarak  değerlendirilecektir, Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan OIC Intern  Uluslararası Staj  Programı ile belirli kurumlara stajyer yönlendirile-cek kişilerin staj öncesinde Oryantasyon Eğitimi’ne katılmaları  zorunludur.

Tarihler

 • 20 Kasım 2017- 15 Aralık 2017- Başvuruların Alınması 
 • 16 Aralık 2017- 20 Aralık 2017- Başvuruların Değerlendirilmesi 
 • 21 Aralık 2017- Mülakata Hak Kazanan Adayların İlan Edilmesi 
 • 21 Aralık 2017- 24 Aralık 2017- Mülakat Tarihlerinin Belirlenmesi 
 • 25 Aralık 2017- 3 Ocak 2018 - Mülakatların Gerçekleştirilmesi 
 • 4 Ocak 2018 - 14 Ocak 2018 - Mülakatların Değerlendirilmesi 
 • 19 Ocak 2018 - Mülakat Sonuçlarının Duyurulması 
 • 27 Ocak 2018 - 28 Ocak 2018 - Oryantasyon Eğitimi 
 • Ocak 2018 - Belirlenen Kurumlarda Stajların Başlaması

OIC INTERN NEDİR?

OIC INTERN; gençlerin üniversite eğitiminde edindikleri akademik bilgileri pratik uygulamalar ile pekiştirerek profesyonel kariyer planlamasında onlara rehberlik etmeyi amaçlayan uluslararası bir staj programıdır.

 

OIC INTERN; gençlere mesleki deneyim, iş etiği, çalışma disiplini ve ekip çalışması kazanabilecekleri profesyonel ortamlar sunar. Onlara mesleki ve teknik deneyim kazandırırken, aynı zamanda kültürel etkileşim ve kültürler arası iletişim becerileri edinmelerini sağlar.

 


OIC INTERN; gençlerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak onların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmayı, uzun vadede üye ülkelerdeki işgücü kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı ve ekonomik rekabeti teşvik etmeyi hedeflemektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

OIC INTERN; stajyer ihtiyacı olan kurumlarla staj yapmak isteyen ve gerekli niteliklere sahip stajyer adaylarını ortak bir platformda buluşturur. OIC INTERN web sitesi üzerinden stajyer kabul etmek isteyen kurumlar ile staj yapmak isteyen gençler web sitesi üzerinden sisteme başvuru yaparlar.

 

Öğrenciler stajyer olmak istedikleri alan ve kurum tercihlerini yaparlar. Stajyer adaylarının başvuruları Staj Ofisi tarafından değerlendirilir ve mülakata alınır. Mülakat sonucunda staj programına kabul edilen öğrenciler için oryantasyon eğitimi verilir. Oryantasyon eğitiminin ardından stajyer, kuruma yerleştirilir. 


Programa kabul edilen her stajyer için bir stajyer danışmanı görevlendirilir. Danışman tüm program boyunca Staj Ofisi, staj yapılan kurum ve stajyer arasındaki iletişimi sağlar. Aynı zamanda tüm süreçte stajyere destek olur.  

OIC INTERN PROGRAMININ AMACI NEDİR? 

 • Gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak
 • Prosfesyonel insan kaynağı yetiştirmek
 • Kültürler arası iletişimi artırmak
 • Ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek
 • Nitelikli işgücü değişimi sağlamak

PROGRAMIN STAJYERLER AÇISINDAN KAZANIMLARI

 • Çalışma ortamına aşinalık
 • Mesleki bilgi ve beceri  
 • Yeni iş referansları
 • Akranlarla etkileşim
 • Kariyer ve kişisel gelişim 

STAJYER KABUL EDEN KURUMLARIN KAZANIMLARI

 • Farklı kültürlerle etkileşim
 • Yetenekli personel istihdamı 
 • Farklı coğrafyalara açılım
 • İşgücü piyasasında nitelik
 • Dinamik insan kaynakları
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure