Skip to the content
OICINTERNKRİTERLER

Türkiye’de öğrenimine devam eden, 

 • Lisans 3. ve 4. sınıfa giden,  
 • Yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden,
 • En az orta seviyede Türkçe ya da İngilizce bilen,
 • İlaveten en az orta seviyede Arapça ya da Fransızca bilen,  
 • Kendini geliştirmek isteyen ve kariyer fırsatlarına açık olan 30 yaşını doldurmamış,
uluslararası öğrenciler OIC Intern Uluslararası Staj Programı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 
! Staja başlayacağı esnada aktif öğrenci durumunda olmayan (üniversitesi ile ilişiği kesilen) adayların stajı iptal edilecektir. 

OIC INTERN NEDİR?

OIC INTERN; gençlerin üniversite eğitiminde edindikleri akademik bilgileri pratik uygulamalar ile pekiştirerek profesyonel kariyer planlamasında onlara rehberlik etmeyi amaçlayan uluslararası bir staj programıdır.

OIC INTERN; gençlere mesleki deneyim, iş etiği, çalışma disiplini ve ekip çalışması kazanabilecekleri profesyonel ortamlar sunar. Onlara mesleki ve teknik deneyim kazandırırken, aynı zamanda kültürel etkileşim ve kültürler arası iletişim becerileri edinmelerini sağlar.

 OIC INTERN; gençlerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak onların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmayı, uzun vadede üye ülkelerdeki işgücü kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı ve ekonomik rekabeti teşvik etmeyi hedeflemektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

OIC INTERN; stajyer ihtiyacı olan kurumlarla staj yapmak isteyen ve gerekli niteliklere sahip stajyer adaylarını ortak bir platformda buluşturur. OIC INTERN web sitesi üzerinden stajyer kabul etmek isteyen kurumlar ile staj yapmak isteyen gençler web sitesi üzerinden sisteme başvuru yaparlar.

Öğrenciler staj yapmak istedikleri sektör ve bölümlelere yönelik tercihlerini yaparlar. Stajyer adaylarının başvuruları Staj Ofisi tarafından değerlendirilir ve mülakata alınır. Mülakat sonucunda staj programına kabul edilen öğrenciler için oryantasyon eğitimi verilir. Oryantasyon eğitiminin ardından stajyer, kuruma yerleştirilir.

Programa kabul edilen stajyerler için stajyer danışmanları görevlendirilir. Danışmanlar tüm program boyunca Staj Ofisi, staj yapılan kurum ve stajyer arasındaki iletişimi sağlar. Aynı zamanda tüm süreçte stajyere destek olur. 

OIC INTERN PROGRAMININ AMACI NEDİR?


OIC INTERN PROGRAMININ AMACI NEDİR? • Gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak
 • Profesyonel insan kaynağı yetiştirmek
 • Kültürlerarası iletişimi artırmak
 • Ülkeler arasındaki iş birliği güçlendirmek
 • Nitelikli iş gücü değişimi sağlamak

 

PROGRAMIN STAJYERLER AÇISINDAN KAZANIMLARI


PROGRAMIN STAJYERLER AÇISINDAN KAZANIMLARI


 • Çalışma ortamına aşinalık
 • Mesleki bilgi ve beceri  
 • Yeni iş referansları
 • Akranlarla etkileşim
 • Kariyer ve kişisel gelişim 
STAJYER KABUL EDEN KURUMLARIN KAZANIMLARI


STAJYER KABUL EDEN KURUMLARIN KAZANIMLARI


 • Farklı kültürlerle etkileşim
 • Yetenekli personel istihdamı 
 • Farklı coğrafyalara açılım
 • iş gücü piyasasında nitelik
 • Dinamik insan kaynakları