Skip to the content

Başvuru Formunun Doldurulması

Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak ilk başvurularını yapabilirler. Formun eksiksiz bir şekilde doldurulması son derece önemlidir. Değerlendirmeler bu form üzerinden yapılmakta ve adaylar seçilmektedir.

1. İlk Başvurunun Değerlendirilmesi

Staj Ofisi doldurulan formlar üzerinden ilk başvuruları değerlendirir.

 

 

2. Mülakat

Kriterleri sağlayan başvuru sahipleri mülakata alınır. Mülakat sonucuna

göre aday programa kabul edilir.

3. Oryantasyon

Staj programına kabul edilen öğrenciler oryantasyon programına alınır.

 

 

4. Yerleştirme

Oryantasyon eğitimi sonrasında adaylar staj yapacakları kuruma yerleştirilir. 

 

 

Rehberlik

Staj süresince öğrenciye rehberlik edecek bir stajyer danışmanı görevlendirilir. Stajyer danışmanı Uluslararası Staj Ofisi, staj yapılan kurum ve stajyer arasındaki iletişimi ve ilişkileri yürütür ve raporlamaları takip eder. Tüm aşamalarda stajyer öğrenciye rehberlik eder. 

   Kriterler:

 

 Türkiye’de öğrenimine devam eden,  

  • Lisans 3. ve 4. sınıfa giden, 
  • Yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden,
  • En az orta seviyede Türkçe ya da İngilizce bilen,
  • İlaveten en az orta seviyede Arapça ya da Fransızca bilen, 
  • Kendini geliştirmek isteyen ve kariyer fırsatlarına açık olan 30 yaşını doldurmamış

uluslararası öğrenciler, OIC Intern Uluslararası Staj Programı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir.  Stajyer olarak yönlendirilecek adayların staj öncesinde Oryantasyon Eğitimi’ne katılımları zorunludur.

 ! Mezun olan adaylar değerlendirmeye alınmamaktadır.