Başvuru Formunun Doldurulması:

Başvuru koşullarına uygun gençler web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak ilk başvurularını yapabilirler. Formun eksiksiz bir şekilde doldurulması son derece önemlidir. Çünkü bu form üzerinden yapılan değerlendirmeye göre programa stajyer kabul edilmektedir.


İlk Başvurunun Değerlendirilmesi:

Staj Ofisi doldurulan formlar üzerinden ilk başvuruları değerlendirir.


Mülakat:

Uygun görünen başvuru sahipleri mülakata alınır. Mülakat sonucuna göre aday programa kabul edilir.


Oryantasyon:

Staj programına kabul edilen öğrenciler oryantasyon programına alınır.


Yerleştirme:

Oryantasyon eğitimi sonrasında adaylar staj yapacakları kuruma yerleştirilir. 


Rehberlik:

Staj süresince öğrenciye rehberlik edecek bir stajyer danışmanı görevlendirilir. Stajyer danışmanı Uluslararası Staj Ofisi, staj yapılan kurum ve stajyer arasındaki iletişimi ve ilişkileri yürütür ve raporlamaları takip eder. Tüm aşamalarda stajyer öğrenciye rehberlik eder. 

Kriterler

Türkiye’de öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler, 

  • Lisans 3. ve 4. sınıfa giden, 
  • Yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden,
  • En az orta seviyede Türkçe ya da İngilizce bilen,
  • İlaveten en az orta seviyede Arapça ya da Fransızca bilen, 
  • Kendini geliştirmek isteyen ve kariyer fırsatlarına açık olan 30 yaşını doldurmamış,
uluslararası öğrenciler OIC Intern Uluslararası Staj Programı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ocak 2018 tarihinde başlamış olan olan
OIC Intern ile belirli kurumlara stajyer olarak yönlendirilecek kişilerin staj öncesinde Oryantasyon Eğitimi’ne katılmaları zorunludur.

! Mezun olan adaylar değerlendirmeye alınmamaktadır.
Stajyer Başvuru Formu
KİŞİSEL VE DEMOGRAFİK VERİLERİN KULLANILMA AMACI 
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure