Başvuru Formunun Doldurulması:

Başvuru koşullarına uygun gençler web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak ilk başvurularını yapabilirler. Formun eksiksiz bir şekilde doldurulması son derece önemlidir. Çünkü bu form üzerinden yapılan değerlendirmeye göre programa stajyer kabul edilmektedir.


İlk Başvurunun Değerlendirilmesi:

Staj Ofisi doldurulan formlar üzerinden ilk başvuruları değerlendirir.


Mülakat:

Uygun görünen başvuru sahipleri mülakata alınır. Mülakat sonucuna göre aday programa kabul edilir.


Oryantasyon:

Staj programına kabul edilen öğrenciler oryantasyon programına alınır.


Yerleştirme:

Oryantasyon eğitimi sonrasında adaylar staj yapacakları kuruma yerleştirilir. 


Rehberlik:

Staj süresince öğrenciye rehberlik edecek bir stajyer danışmanı görevlendirilir. Stajyer danışmanı Uluslararası Staj Ofisi, staj yapılan kurum ve stajyer arasındaki iletişimi ve ilişkileri yürütür ve raporlamaları takip eder. Tüm aşamalarda stajyer öğrenciye rehberlik eder. 

Kriterler

  • Türkiye’de öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler, 
  • Lisans 3. ve 4. sınıf uluslararası öğrenciler, 
  • Yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden uluslararası  öğrenciler, 
  • En az orta seviyede Türkçe ya da İngilizce bilen, 
  • En az orta seviyede Arapça ya da Fransızca bilen, 
  • Kendini geliştirmek isteyen ve kariyer fırsatlarına açık olan 30  yaşını doldurmamış adaylar,

OIC Intern Uluslararası Staj Programı kapsamında öncelikli olarak  değerlendirilecektir, Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan OIC Intern  Uluslararası Staj  Programı ile belirli kurumlara stajyer  yönlendirile-cek kişilerin staj öncesinde Oryantasyon Eğitimi’ne katılmaları  zorunludur.

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure