• HER ŞEY BİR FIRSATLA BAŞLAR

  •         FARKLI KÜLTÜRLER YENİ DOSTLUKLAR KUSURSUZ BİR İŞ DENEYİMİ

  • ÖĞRENCİLİKTEN PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ İÇİN OIC INTERN
  • SESRIC’deki staj programım benim için olağanüstü bir fırsattı. Sadece alanımla ilgili beceriler geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni bağlantılar ve dostluklar kazandırdı. Neredeyse 3 yıl önce staj programımı bitirmiş olduğum halde hala onlarla görüşüyorum, birbirimize yeni işlerle ilgili fırsatlar sunuyoruz. Aynı zamanda mümkün olduğunca organize edilen faaliyetlere katılıyorum.

    "Nada Dosti"

PAYDAŞLAR
KURUCU ORTAKLAR

SESRIC

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) bir alt kuruluşudur. 57 üye ülkesi olan SESRIC, üye ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi için araştırmalar yapar, eğitim programları düzenler, istatistik veritabanları oluşturur ve bu çalışmaları üye ülkelerin kullanımına sunar.


YTB

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur.  


Temel amacı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası, burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri  geliştirmektir. 

ENSAR VAKFI

Ensar Vakfı, kurulduğu 1979 yılından bu yana ülkemiz insanının manevi dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli alanlarda faaliyetler göstermektedir.

  

Ensar Vakfı, eğitim alanında uzmanlaşmalara da gitmiştir.

TOBB

Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.
ÇÖZÜM ORTAKLARI

Mental HR-Consultancy, kurum ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile kariyer hedefi olan uygun kişileri bir araya getirir. Bu süreci kendi yöntemleriyle ele alır. Kurumların ihtiyacı olan pozisyonlara en uygun iş gücünü yerleştirmesine danışmanlık eder.  İş gücünün kurum kültürü ve kurumsal bağlılık edinmesi amacına yönelik olarak  çalışan memnuniyetinin sağlanması, motivasyonun sağlanıp sürüdürlmesi gibi başlıklarda danışmanlık verir.  

WAW International ulusal ve uluslararası olmak üzere siyasetten sağlığa, tüm alanlarda geleneksel ve dijital mecralarda stratejik kurumsal iletişim, marka ve itibar yönetimi ve dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi konularında 360 derece hizmet veren bir iletişim ajansıdır. 


Küresel çağda iletişimin gücünün kurumlara maksimum katkı sağlamasına aracılık eder.


UDEF; ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan uluslararası öğrenci derneklerinin kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur.
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure