Skip to the content

PAYDAŞLAR

SESRIC

SESRIC

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) bir alt kuruluşudur. 57 üye ülkesi olan SESRIC, üye ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi için araştırmalar yapar, eğitim programları düzenler, istatistik veritabanları oluşturur ve bu çalışmaları üye ülkelerin kullanımına sunar.

http://www.sesric.org/

YTB

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 6 Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur.

Temel amacı yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilere yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri  geliştirmektir. 

https://www.ytb.gov.tr/

ENSAR VAKFI

ENSAR VAKFI

Ensar Vakfı 1979 yılında İstanbul’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Ensar Vakfı; nitelikli akademik çalışmalar yaparak ve projeler geliştirerek, gençlik gelişimi, sosyal kalkınma, insani yardım olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon, kültür/sanat faaliyetleri ile hizmet sunmaktadır.
Vakfımız, Genel Merkeze bağlı Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul Tasarım Merkezi, Gençlik Komisyonu, Hanımlar Komisyonu, 1 Yayınevi, Türkiye genelinde şubeleri ve yurtları ile gençlik, aile ve çevre için, bilimsel ve kültürel konularda amaca yönelik kapasiteyi, bilgi ve bilinci arttırıcı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kolaylaştırıcı ve kapsayıcı hizmetler yürütmektedir.

https://ensar.org/

TOBB

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak, ülke kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek üst kuruluşudur. 8 Mart 1950'de kurulan birliğin merkezi Ankara’dadır.

https://www.tobb.org.tr

 

ICYF

İSLAM İŞBİRLİĞİ GENÇLİK FORUMU

2018 yılında adı İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) olarak değiştirilmiş olan İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (ICYF-DC), 2004 ‘te kurulmuştur. İstanbul merkezli Türkiye’de akredite edilen diplomatik bir misyon olmasının yanı sıra İİT’nın gençlerle ilgili konularda ana ortağıdır. ICYF Üye Kuruluşları, İİT Üyesi Ülkelerin önde gelen ulusal ve uluslararası gençlik örgütlerinin yanı sıra Müslüman olmayan ülkelerin Müslüman azınlıklarından oluşmaktadır. ICYF, gençlerin çıkarlarına destek sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi, örgün ve yaygın eğitimi teşvik etmeyi, genç kuşakların ahlaki değerlerini güçlendirmeyi ve kültürler ve medeniyetler arasındaki diyaloglarda bulunmayı amaçlamaktadır. 

https://www.icyf-dc.org/