Skip to the content

ÇÖZÜM ORTAKLARI

Mental HR-Consultancy, kurum ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile kariyer hedefi olan uygun kişileri bir araya getirir. Bu süreci kendi yöntemleriyle ele alır. Kurumların ihtiyacı olan pozisyonlara en uygun iş gücünü yerleştirmesine danışmanlık eder.  İş gücünün kurum kültürü ve kurumsal bağlılık edinmesi amacına yönelik olarak  çalışan memnuniyetinin sağlanması, motivasyonun sağlanıp sürüdürlmesi gibi başlıklarda danışmanlık verir.

https://www.mentalik.com/

UDEF; ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan uluslararası öğrenci derneklerinin kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

https://www.udef.org.tr

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

http://www.musiad.org.tr/tr-tr